• Foreløbige tal for pensionsafkastskatten for 2013

  Publiceret 25-02-2014

  Foreløbige tal for pensionsafkastskatten for 2013 viser et provenu på i størrelsesordenen 20 mia. kr. Tallene er først endelige i maj måned, men erfaringen viser, at de efterfølgende korrektioner til ...

 • Staten sparer omkring 300 millioner kroner ved at købe klogt ind

  Publiceret 24-02-2014

  Omkring 300 millioner kroner over de næste fire år og omkring 70 – 80 mio. kr. årligt. Så meget sparer staten på indkøb som følge af de seneste indkøbsaftaler for statens institutioner.

 • Analyse af offentligt-privat samarbejde genudbydes

  Publiceret 24-02-2014

  Finansministeriet har besluttet at genudbyde konsulentanalysen om offentligt-privat samarbejde. Baggrunden er, at der vurderes at være behov for mere tid end oprindeligt forudsat med henblik på at ind ...