1 mia. kroner til voksen- og efteruddannelse: Bedre kompetencer giver stærke virksomheder og gode job

07-05-2014

Over 180.000 flere danskere får muligheder for at tage et VEU-kursus. 5.500 flere kan tage et helt års VEU-uddannelse (5.500 årselever).

Det er konsekvensen af, at regeringen, LO og DA er enige om, hvordan den ekstra milliard kroner til voksen- og efteruddannelse skal udmøntes.

Når medarbejderne får et uddannelsesløft, vil det styrke virksomhedernes produktivitet og konkurrencekraft, og det styrker muligheden for at sikre gode jobs i Danmark.

Regeringen, LO og DA bl.a. enige om følgende initiativer:

  • Turboforløb i dansk og matematik til unge og voksne, som ønsker at opnå kompetencer til at kunne påbegynde en erhvervsuddannelse.

  • Deltagerbetalingen på arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) i dansk og matematik for personer med behov afvikles. Krav at kurset tages i sammenhæng med et andet AMU-kursus.

  • Bedre vilkår for AMU-udbyderne og et mere fremtidssikret AMU-system, som understøtter udbud og kvalitet i AMU.

  • En styrkelse af udbuddet af bl.a. tekniske uddannelser til faglærte på videregående niveau.

  • Midlertidigt lavere deltagerbetalingen for korte indledende kurser, som skal bruges til at opfylde betingelserne for deltagelse i bl.a. de tekniske akademiuddannelser.

  • Midlertidigt lavere deltagerbetaling på udvalgte uddannelser på videregående niveau, så de nye uddannelser her hjælpes godt i gang.

Finansminister Bjarne Corydon udtaler i forbindelse med enighed med LO og DA:

Der skal være kortere mellem kedeldragterne i Danmark, og vi skal have alle med i vores samfund. Det kræver, at flere ufaglærte bliver faglærte, og at uddannelsen ikke stopper, blot fordi man har fået sit svendebrev.

Derfor har regeringen, som led i Vækstplan DK, prioriteret 1 mia. kroner de næste år til voksen- og efteruddannelse. Når de her penge kommer ud at arbejde, får vi lettere ved at bevare gode jobs og stærke virksomheder i Danmark, og det er jo en topprioritet for regeringen, siger finansminister Bjarne Corydon.
  

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager udtaler:

Gode kompetencer er forudsætningen for, at vi kan fastholde og udvikle job i Danmark. Og uanset, hvor man er i livet, kan man få brug for at bygge videre på sine kvalifikationer. Det kan skabe nye muligheder for den enkelte. Derfor er jeg rigtig glad for den aftale om mere og bedre voksen- og efteruddannelse, vi er blevet enige om i dag, siger Margrethe Vestager.

Formand for LO Harald Børsting udtaler:  

Jeg er rigtig glad for, at flere ufaglærte med denne aftale får mulighed for at blive faglært, og at flere faglærte får mulighed for en videregående uddannelse. Hermed er vi godt på vej til at gøre det dobbelte uddannelsesløft til virkelighed. Det vil være til stor gavn for den danske produktivitet og arbejdspladser, siger Harald Børsting.

Direktør Henrik Bach Mortensen, Dansk Arbejdsgiverforening udtaler:

For de private arbejdsgivere er det afgørende, at efteruddannelse understøtter de behov for udvikling af kompetencer, som opstår når virksomhederne og medarbejderne udvikler sig i den stadig stærkere globale konkurrence. Det er derfor værdifuldt, at der med aftalen sikres større fleksibilitet med undervisning på virksomhederne, fjernundervisning og undervisning på alle tidspunkter, siger Henrik Bach Mortensen.

I forbindelse med aftalen om Vækstplan DK, var der enighed om, at puljen skulle udmøntes af forligspartierne på baggrund af anbefalinger fra arbejdsmarkedets parter. Regeringen vil nu søge tilslutning til initiativerne blandt forligspartierne bag Vækstplan DK.

Læs aftalen 1 mia. kr. til mere og bedre voksen- og efteruddannelse 

Læs faktaarket 1 mia. kr. til mere og bedre voksen- og efteruddannelse