Regeringen præsenterer kasseeftersyn

24-08-2015

Finansminister Claus Hjort Frederiksen præsenterer i dag regeringens kasseeftersyn af dansk økonomi.

Konklusionen på eftersynet er klart: De offentlige finanser er i mindre god stand end forventet. 

Finansminister Claus Hjort Frederiksen siger: 

Jeg må konstatere, at der er færre penge i kassen end ventet før valget. Det er ikke bare noget jeg siger som en rituel handling efter valget. Det viser tallene desværre sort på hvidt. Og bundlinjen i det er, at der bliver snævre rammer for finanspolitikken i den kommende tid. Det vil derfor i endnu højere grad være nødvendigt, at nye initiativer finansieres krone-til-krone gennem mindreudgifter på andre områder.

Det såkaldte strukturelle underskud må ifølge budgetloven maksimalt udgøre 0,5 pct. af BNP, når finanspolitikken for et givet år tilrettelægges. Nye oplysninger betyder, at det strukturelle underskud i 2016 ville øges til op mod 0,7 pct. af BNP uden modgående tiltag. For at overholde budgetlovens grænse er det derfor nødvendigt at reducere råderummet med 3 mia. kr. Også det faktiske underskud skønnes øget. I både 2015 og 2016 er der derfor udsigt til underskud med begrænset afstand til EU’s grænse for faktiske underskud på 3 pct. af BNP. Skøn for den faktiske saldo er dog behæftet med betydelig usikkerhed.

Finansminster Claus Hjort Frederiksen fortsætter og fastslår: 

Som ansvarlig regering har vi taget bestik af de nye oplysninger, så vi fastholder tilliden til dansk økonomi og sikrer, at finanspolitikken er på sporet.

Kasseeftersynet identificerer flere beslutninger fra den tidligere regering, hvor finansieringen mangler, eller hvor der ikke blev fundet en endelig finansieringsløsning. Det gælder elbilers afgiftsfritagelse i 2016 og annulleringen af reklameafgiften. Derudover lægger niveauet for de offentlige investeringer, herunder Togfonden, samt Femern Bælt pres på den offentlige økonomi. Den tidligere regerings udspil op til valget ville have forstærket dette pres.

Læs mere om Kasseeftersyn - strammere rammer for de offentlige finanser

Se handout om udvikling i det offentlige forbrug fra 2015 til 2020

Se plancher om status for dansk økonomi