Digitaliseringsklar lovgivning skal frigive ressourcer til kernevelfærd

14-10-2017

Regeringen vil med et nyt udspil sikre, at ny lovgivning kan understøttes digitalt. Udspillet skal flytte millioner af timer fra administration til kernevelfærd i den offentlige sektor.

Kompleks lovgivning med et hav af undtagelser, skøn og uklare begreber spænder ben for en effektiv, digital administration. Med udspillet ’Digitaliseringsklar lovgivning’ lægger regeringen derfor op til, at ny lovgivning skal være enkel og klar, så den er nemmere at sætte strøm til.

I dag er der alt for mange eksempler på, at lovgivningen er udformet så komplekst, at den er meget svær at administrere ude i virkeligheden – både for sagsbehandlere og it-systemer. Derfor vil vi med et nyt udspil sikre, at vi får tænkt digitalisering ind i lovgivningen fra start, så vi efterfølgende kan sætte strøm til den. På den måde vil vi i den offentlige sektor hvert eneste år kunne frigøre millioner af timer, som kan bruges på kernevelfærd i stedet for administration, siger innovationsminister Sophie Løhde.

Konkret vil regeringen igangsætte en række initiativer, som skal bidrage til, at fremtidens lovgivning kan understøttes digitalt. 
 
På samme måde som ministerierne i dag vurderer de økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige og erhvervslivet ved ny lovgivning, ønsker regeringen bl.a., at det skal være obligatorisk at foretage en vurdering af, om lovgivningen er digitaliseringsklar. Og for at følge op på, om ministerierne lever op til de nye principper for digitaliseringsklar lovgivning, er det tanken at etablere en ny statslig enhed, der bl.a. skal screene lovudkast og vurdere implementeringskonsekvenser. 
 
Regeringen lægger desuden op til, at relevante lovområder løbende gennemgås, så eksisterende lovgivning er klar til at blive understøttet digitalt.  

Et fælles ansvar

Udspillet skal forhandles med Folketingets partier som en delaftale til finansloven, og innovationsministeren håber, at der blandt partierne vil være opbakning til at gøre lovgivningen digitaliseringsklar.

Som regering kan vi ikke gøre det her alene – det kræver, at alle spiller med. Ikke mindst har politikere på tværs af partierne et stort ansvar for at indfri det enorme potentiale, der ligger i at gøre lovgivningen digitaliseringsklar, siger Sophie Løhde og fortsætter: 
 
Alle politikere taler om afbureaukratisering, og hvis vi skal komme fra ord til handling, bør alle partier bakke op om, at lovgivningen skal være digitaliseringsklar. Det kræver, at vi i nogle tilfælde må give slip på den lille personlige sejr i de politiske forhandlinger for til gengæld ikke at komplicere reglerne unødigt. Det bliver ikke nemt, men hvis det lykkes, kan det til gengæld være det mest afgørende bidrag til afbureaukratisering i vores tid. 

Læs mere i udspillet Enklere regler, mindre bureaukrati - lovgivning i en digital virkelighed 

Fakta om Digitaliseringsklar lovgivning

Med udspillet vil regeringen sikre, at ny lovgivning i højere grad er udformet til en digital verden. 

Målsætningen er, at digitaliseringsklar lovgivning skal levere administrative gevinster for 1 mia. kr. i 2020 og 3 mia. kr. i 2025. Finansministeriet vurderer, at der kan frigøres ca. 7,5 mio. timer årligt i den offentlige sektor, som i stedet kan bruges til kernevelfærd, ved at gøre lovgivningen digitaliseringsklar. 
  
Det er regeringens ambition, at al ny lovgivning skal være digitaliseringsklar fra 1. juli 2018.