Regioner overholder budgetterne for 2017

20-04-2018

Regeringen er tilfreds med, at regionerne har overholdt aftalen om sidste års økonomi.

Danmarks Statistik har netop offentliggjort regionernes endelige regnskabstal for 2017. De viser, at regionerne samlet set holder udgifterne inden for budgetterne.

De realiserede regionale sundhedsudgifter udgør 109,5 mia. kr., mens regionale udviklingsudgifter udgør 3,0 mia. kr. i 2017. De regionale regnskaber for 2017 viser dermed, at regionerne overholder budgetterne. 

Finansminister Kristian Jensen siger:

Jeg vil gerne kvittere for, at regionernes regnskaber ligger inden for vores aftale. Faktisk har regionerne brugt lidt færre penge på sundhed, end vi har aftalt. Der ville jeg gerne have haft, at alle pengene var blevet brugt. Regeringen prioriterer nemlig sundhedsområdet meget højt.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille siger:

Jeg vil gerne rose regionerne for, at de har holdt deres udgifter inden for budgetterne. Indtil videre har regionerne leveret resultater - og forventningerne til resultaterne i sundhedsvæsenet bliver ikke mindre i fremtiden. Kravet til regionerne er fortsat, at de moderniserer og bidrager til et mere effektivt sundhedsvæsen. Fortsatte effektiviseringer er ganske enkelt en forudsætning for regionernes fremtidige virke.

Regionernes realiserede bruttoanlægsudgifter på sundhedsområdet udgør 6,5 mia. kr., og regionerne overholder dermed aftale- og budgetniveauet for 2017. Det høje anlægsniveau skal sikre, at de nye supersygehuse kan realiseres efter planen.

Fakta

Med budgetloven blev der indført et nyt udgiftspolitisk styringssystem med udgiftslofter for henholdsvis stat, kommuner og regioner.

Læs mere om bl.a. korrektioner af udgiftslofterne

Regionale udgiftslofter og regnskaber for 2017