Budgetlov og udgiftslofter

Budgetloven blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget i maj 2012 og har i praksis haft virkning fra finansåret 2014.

Med budgetloven blev finanspagtens krav til balance på de offentlige finanser implementeret i dansk lovgivning. Ifølge budgetloven må det årlige strukturelle offentlige underskud højst udgøre ½ pct. af BNP. Der er samtidig indført et nyt udgiftspolitisk styringssystem med fireårige udgiftslofter for henholdsvis stat, kommuner og regioner.

Du kan finde yderligere information om fastsættelse og korrektioner af udgiftslofterne her: