Tilpasning af dansk praksis for DAC-rapportering af flygtningemodtagelsesudgifter

06-08-2018

Regeringen har afsluttet arbejdet med at tilpasse den danske praksis for flygtningemodtagelsesudgifter til det præciserede OECD/DAC-direktiv.

Regeringen har besluttet, at Danmark vil anvende det præciserede OECD/DAC-direktiv for rapportering af udgifter til flygtningemodtagelse, der kan opgøres som udviklingsbistand fra og med udgifter afholdt i 2017.

Den nye praksis indebærer overordnet, at en lang række udgifter fra den tidligere praksis fastholdes fx folkeskolegang, sundhedsudgifter, integrationsydelse, danskuddannelse mv. Derudover tilpasses praksissen, idet udgifter til afviste asylansøgere fremadrettet ikke kan opgøres som udviklingsbistand, mens udgifter til familiesammenførte til flygtninge fremover kan indgå. Yderligere udgår blandt andet udgifter til asylsagsbehandlingen og direkte udgifter til at fremme jobparathed fra DAC-rapporteringen (også kaldet ODA-rapportering).

En genberegning af udgiftsniveauet for flygtningemodtagelsesudgifter i 2017 efter den nye tilpassede praksis viser, at omtrent 290 mio. kr. yderligere kan opgøres som udviklingsbistand. Det tyder således på, at den nye praksis overordnet indebærer, at flere udgifter til flygtningemodtagelse kan opgøres som udviklingsbistand end hidtil. Det vil dog afhænge af typen af udgifter, der falder i det enkelte år.

Med de nye regler vil Danmark stadig leve op til FN’s målsætning om at bruge 0,7 pct. af BNI på udviklingsbistand. Grundet væksten i dansk økonomi er den samlede udviklingsbistand forøget med godt 900 mio. kr. fra finansloven 2017 til finansloven 2018. I 2018 er der således afsat 15,9 mia. kr. til udviklingsbistand på finansloven.

Finansminister Kristian Jensen siger:

Regeringen har valgt at følge de nye retningslinjer fra OECD om udgifter til flygtninge, der kan rapporteres som udviklingsbistand. Det er vigtigt for regeringen at følge anbefalingerne fra OECD, så det er nemt at sammenligne udgifterne på tværs af lande.

Udviklingsminister Ulla Tørnæs siger:

Danmark har besluttet at rapportere flygtningemodtagelsesudgifter til OECD efter det præciserede OECD/DAC-direktiv for 2017. Dermed følger Danmark anbefalingen fra DAC om at overgå til det præciserede direktiv fra og med 2017. Danmark bidrager til at skabe øget sammenlignelighed med andre donorer i opgørelsen af udgifter til flygtningemodtagelse.

Regeringen har i forbindelse med beslutningen om at tilpasse den danske praksis også offentliggjort en opdateret udgave af faktaarket ”Fakta: Danmarks udviklingsbistand og udgifter til flygtningemodtagelse".

Læs faktaark om Danmarks udviklingsbistand og udgifter til flygtningemodtagelse

Læs bilag - Fakta om opgørelse af udviklingsbistanden

Pressehenvendelser: Finansministeriet, Sigga Nolsøe, tlf. 22 26 95 07, og Udenrigsministeriet, Marie Dørup Olesen, tlf. 61 97 90 20.