Kernesund finanslov for 2019 er vedtaget

20-12-2018

Et flertal i Folketinget har i dag stemt for finansloven for 2019 på baggrund af et historisk stort bruttonationalprodukt, den højeste beskæftigelse nogensinde og flere penge til velfærd.

Med aftalen om næste års finanslov sker der en prioritering af pensionisters økonomi, udlændingestramninger og sundheds- og ældreområdet samt en lang række tiltag for bedre klima, sundhed, velfærd, undervisning og erhvervsliv. 

Finansminister Kristian Jensen siger:

Efter en lang debat i Folketingssalen har Danmark fået en kernesund finanslov. I år har vi ikke kun lavet én, men tre rigtig gode aftaler: En pensionsaftale, der forbedrer pensionisters økonomi, en aftale, som strammer vores udlændingepolitik, og en finanslov med fokus på velfærd, der giver et mere trygt og nært Danmark. Dansk økonomi er kernesund og giver basis for at løfte velfærden, styrke vores sundhedsvæsen og investere i fremtiden.

Bruttonationalproduktet i 2019 forventes at lande på ca. 2.300 milliarder kroner, som er det højeste nogensinde i Danmark. 

Samtidig er beskæftigelsen rekordhøj med ca. 3 mio. personer i arbejde, og det offentlige forbrug for 2019 skønnes til 560 milliarder kroner – det højeste offentlige forbrug nogensinde.

Læs finanslovsaftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti