Ministre om ny aftale: Vigtigt at give borgere sammenhængende hjælp

12-12-2018

Et bredt flertal i Folketinget har aftalt at gøre op med silotænkning og give de borgere og familier med komplekse problemer en mere sammenhængende indsats.

Borgere og familier med komplekse og sammensatte problemer skal ikke mødes af en jungle af lovgivning, støttepersoner og modstridende krav fra forskellige forvaltninger, når de har brug for hjælp fra det offentlige til at mestre eget liv og komme i beskæftigelse.

Det er et bredt flertal i Folketinget blevet enige om i en principaftale, der er indgået mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet og Socialistisk Folkeparti.

I dag møder de borgere, der har det sværest, et tungt og fragmenteret offentligt system, som er svært at gennemskue for den enkelte borger eller familie. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi i Folketinget står sammen om at forbedre indsatsen for de borgere og familier, der kæmper med flere problemer på én gang, så de i stedet kan få en indgang i kommunen og en klar rød tråd i hjælpen fra det offentlige, siger innovationsminister Sophie Løhde.

I oktober fremlagde regeringen et nyt reformudspil, ”Sammen med borgeren – en helhedsorienteret indsats”, der netop skal forbedre den tværgående indsats for borgere og familier med komplekse problemer.

Alt for mange borgere og familier oplever, at de løber spidsrod mellem forskellige forvaltninger. Derfor har vi indgået en aftale om at skabe en bedre og mere sammenhængende indsats, så vi kan give borgerne ro og stabiltiet til at få det bedre i livet. Med aftalen får kommunerne også pligt til at tilbyde en helhedsorienteret familieplan, og samtidig fastholder vi, at børns og unges behov skal vurderes for sig. På den måde giver vi familierne et langt bedre udgangspunkt for at tage imod den hjælp, der er brug for, siger børne- og socialminister Mai Mercado.

Aftalen betyder, at regeringen og de øvrige partier nu står sammen om at gøre op med silotænkningen i lovgivningen og skabe rammerne for, at familier og borgere med komplekse problemer tilbydes en indsats, som hænger bedre sammen på tværs og er overskuelig for borgeren.

Det skal især ske gennem en helt ny hovedlov, som samler indsatser fra syv love og fire forskellige velfærdsområder. For borgere med flere problemer betyder det, at de fremover får tilbudt én udredning, én visitation, én samlet afgørelse og en enkel klageadgang.

Derudover er partierne også blevet enige om, at en helhedsorienteret indsats også er yderst relevant for de allermest udsatte borgere, som lever på kanten af samfundet og kæmper med flere tunge sociale problemstillinger på én gang, som f.eks. misbrug, prostitution, hjemløshed og psykiske lidelser.

Partierne vil i 1. halvår 2019 drøfte et udkast til lovforslag om den nye hovedlov, hvordan implementeringen af reformen understøttes bedst muligt samt konkrete tiltag til at sikre de allermest udsatte borgere en helhedsorienteret indsats.

Som led i det videre arbejde med reformen nedsætter regeringen følgegruppe, hvor centrale interessenter og praktikere på området skal følge arbejdet med reformen og bl.a. skal pege på lovende praksisser i kommunerne, som kan give input til arbejdet med den ny hovedlov og pege på problemer imellem siloer i kommunerne, som også skal tages med i arbejdet med reformen.

Læs Aftale om rammerne for en helhedsorienteret indsats for borgere med komplekse problemer

Læs pressemeddelelsen Bredt flertal enige om at give borgere med komplekse problemer en mere sammenhængende indsats