Minister: Aftale er et vigtigt skridt på vejen

16-01-2018

En bred politisk aftale skal gøre ny lovgivning mere enkel og klar til en digital virkelighed. Innovationsminister Sophie Løhde mener, at digitaliseringsklar lovgivning kan være med til at nedbringe bureaukratiet markant i den offentlige sektor og frigøre millioner af timer til kernevelfærd.

Det var en synlig tilfreds og glad innovationsminister, der forleden kunne forlade forhandlingslokalet i Finansministeriet efter at have indgået en bred politisk aftale om digitaliseringsklar lovgivning.

Med aftalen har et enigt Folketing givet hinanden håndslag på, at Folketinget fremover skal sikre, at ny lovgivning kan understøttes digitalt, når de eksempelvis indgår politiske aftaler.

Og innovationsminister Sophie Løhde ser da også et kæmpe potentiale i digitaliseringsklar lovgivning, som ifølge hende kan vise sig at være et meget stærkt våben i kampen mod at forebygge unødvendigt bureaukrati:

Aftalen er et stort og vigtigt skridt på vejen mod at få mindre bureaukrati i den offentlige sektor. Med aftalen forpligter et samlet Folketing nemlig sig til, at ny lovgivning skal være enkel og klar, så den er nemmere at administrere og kan understøttes digitalt. Derfor har digitaliseringsklar lovgivning for mig at se også potentialet til at blive et af de væsentligste bidrag til afbureaukratisering, vi har set i mange, mange år, siger Sophie Løhde.

Ministeren peger samtidig på, at aftalen kan være med til at løfte kvaliteten i den offentlige sektor, fordi digitaliseringsklar lovgivning ifølge Finansministeriet kan frigøre mere end 7 millioner timer årligt:

Ved at tænke digitalisering ind i lovgivningen fra start kan vi frigive rigtig mange ressourcer, som kan bruges på kernevelfærd i stedet for administration. Og det kan give den offentlige sektor et kvalitetsløft til glæde for både borgere og virksomheder, siger Sophie Løhde.

Ifølge aftalen skal ny lovgivning være digitaliseringsklar fra 1. juli 2018.

Læs mere om aftale om digitaliseringsklar lovgivning