Statens selskaber 2018

29-06-2018

Finansministeriet offentliggør i dag publikationen Statens selskaber 2018.

Statens selskaber 2018 giver en samlet redegørelse for udviklingen i de 29 selskaber, som staten ejer helt eller delvist. Selskaberne består af 16 aktieselskaber, ti selvstændige offentlige virksomheder og tre interessentselskaber. 

I 2017 opnår de 29 selskaber samlet set et resultat efter skat på 29 mia. kr., og staten får i 2018 en samlet udbyttebetaling fra selskaberne på 7,8 mia. kr., hvilket er en fordobling i forhold til 2017. 

På selskabsområdet har regeringen i 2017 blandt andet opnået et salg af statens aktiepost i Vestjysk Bank, en aftale med den svenske stat om sikring af økonomisk bæredygtig drift i PostNord samt en vellykket kapitaludvidelse i SAS. 

Finansminister Kristian Jensen siger:

Jeg er glad for, at det sidste år lykkedes at finde en langsigtet og holdbar løsning for Vestjysk Bank, der i mange år har haft en uvis fremtid. Desuden fandt vi sammen med vores svenske medejer en god løsning, der muliggør omstillingen af Post Danmark, så selskabet er bedre rustet til fremtidens udfordringer på postmarkedet.

For yderligere at styrke statens ejerskab af de statslige selskaber blev der i 2017 gennemført en analyse af, hvordan staten fx ved at forbedre målsætninger, styring af risiko og vurdering af selskabernes bestyrelser kan blive en endnu bedre selskabsejer. I forlængelse heraf arbejdes der pt. med konkrete tiltag til yderligere styrkelse af statens ejerskabsvaretagelse.