Statens selskaber 2018

Statens selskaber 2018
29-06-2018

Hovedformålet med Statens selskaber 2018 er at give en samlet redegørelse for udviklingen i de selskaber, som staten helt eller delvist ejer. Ved udgangen af 2017 var staten majoritetsaktionær eller eneejer i 10 aktieselskaber, eneejer i 10 selvstændige offentlige virksomheder mv. og havde ejerandele i yderligere 9 selskaber, hvoraf 6 var aktieselskaber og 3 var interessentskaber.

I publikationen gives indledningsvist et overblik over statens ejerandele i selskaber. Herefter beskrives alle selskabers overordnede økonomiske resultater for regnskabsåret 2017 samt statens udbytteindtægter fra selskaberne. Desuden gives der en oversigt over ændringer i statens ejerandele i selskaber.

Publikationen indeholder endvidere en beskrivelse af udviklingen i hvert enkelt af de 29 selskaber med statsligt ejerskab. Desuden er der gengivet strategiske målsætninger og finansielle mål samt bestyrelsessammensætning for hvert enkelt selskab.

I det følgende er statslige aktieselskaber defineret som aktieselskaber med en statslig ejerandel på mere end 50 pct. I 2017 havde de 10 statslige aktieselskaber og de 10 selvstændige offentlige virksomheder mv. en samlet nettoomsætning på 99,6 mia. kr., hvoraf 68 pct. kan tilskrives Ørsted. DSB, Danske Spil og Energinet.dk stod tilsammen for 21 pct. af den samlede nettoomsætning. De øvrige minoritetsejede statslige selskaber havde en samlet nettoomsætning på 68,3 mia. kr. Hovedtallene for statens selskaber er samlet i de to tabeller nedenfor.

Hovedtal for statslige aktieselskaber og selvstændige offentlige virksomheder mv. for 2017

Hovedtal for øvrige selskaber med statslige ejerandel for 2017