Ny analyse viser forskel på effekt af beskæftigelsesindsatsen

04-05-2018

Der er forskel på, hvor godt de forskellige redskaber i beskæftigelsesindsatsen virker. Det viser en ny analyse fra Finansministeriet. Regeringen er allerede kommet med flere tiltag, som understøtter, at kommunerne giver den indsats, der får de ledige hurtigst muligt i job og er på vej med forenklinger på området, der giver kommunerne mere frihed.

Danmark er i dag det land i OECD, der bruger mest på den aktive beskæftigelsesindsats med 1,2 procent af BNP i 2015, hvilket er knap fire gange højere end gennemsnittet i OECD. Kun Sverige kommer i nærheden af det danske udgiftsniveau som procent af BNP.  

Den nye analyse ”Aktiv beskæftigelsesindsats” peger på, at det blandt andet er seks ugers jobrettet uddannelse for dagpengemodtagere og mentorordninger, som koster mange penge, men ikke har en tilstrækkelig stor effekt. 

Omvendt kan det godt betale sig at bruge penge på løntilskud i private virksomheder og samtaler med medarbejdere på jobcentrene, som er med til at rykke personer fra ledighed til beskæftigelse. 

Finansminister Kristian Jensen siger:

Det er spild af lediges tid og offentlige penge, hvis vi sender ledige i tilbud, som ikke rykker dem tættere på et arbejde. Vi skal gøre det, som virker, og ikke sende folk rundt i et cirkus af nytteløse tiltag. Vi har omkring 700.000 personer på offentlig forsørgelse, vi har en pligt til at tænke over, hvordan vi hjælper flere af dem til at få et arbejde. Vi er i den gunstige situation, at mange virksomheder faktisk efterlyser flere medarbejdere.

For at sikre en effektiv beskæftigelsesindsats, hvor effekterne står mål med udgifterne, skal der være et klart fokus på at vælge indsatser, der virker bedst for den enkelte. Derved aktiveres de ledige ikke for aktiveringens skyld, men gives derimod de bedst mulige redskaber og forudsætninger for at komme i beskæftigelse.  

Regeringen besluttede i efteråret 2017 at forenkle den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen. Den forenklede styringsmodel vil skabe mere ensartede regler på tværs af beskæftigelsesindsatsen.

Det giver kommunerne et større incitament til at tilrettelægge indsatsen efter den enkeltes behov fremfor at lade sig styre af et kortsigtet økonomisk hensyn. 

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

Det er vigtigt med en målrettet indsats til den enkelte ledige. Det får ikke alene flere hurtigere tilbage i job, men sparer også sagsbehandlere tid og samfundet penge. I en tid med opsving og brug for flere hænder på arbejdsmarkedet, er det endnu vigtigere, at vi gør det så nemt som muligt at hjælpe de ledige videre. Det kigger vi på med regelforenklinger på beskæftigelsesområdet. Det giver større frihed i kommunerne, men det bliver frihed under ansvar, for vi skal sikre os, at ingen bliver overladt til sig selv.

Regeringen forhandler i øjeblikket med Folketingets øvrige partier om et stort udspil, der skal rydde ud i overflødige regler og proceskrav, der har præget beskæftigelsesindsatsen de senere år.

Læs mere om analysen Aktiv beskæftigelsesindsats