Overskud på statsregnskabet for 2017

16-03-2018

Regnskabet over statens finanser for 2017 viser et overskud på 31 mia. kr., hvilket er bedre end forventet.

Flere indtægter end ventet og en kontrolleret udgiftsudvikling betyder, at den danske stats bundlinje for 2017 viser et overskud. Det fremgår af statsregnskabet, som er offentliggjort fredag. 

Opgjort ved den såkaldte DAU-saldo havde staten et overskud på 30,9 mia. kr. i 2017. Overskuddet har medvirket til, at statsgælden i 2017 afdrages med 20 mia. kr.

Det er en glædelig nyhed, at statsregnskabet viser et pænt overskud for 2017. Det er et bedre resultat, end vi havde regnet med i den seneste prognose og også bedre, end vi forventede, da vi lavede finansloven for 2017, konstaterer finansminister Kristian Jensen.

Overskuddet i statsregnskabet skyldes især større indtægter fra volatile poster som erhvervsskatter og pensionsafkastskat, men også at indtægter som personskat og moms, der i højere grad er påvirket af konjunktursituationen, har udviklet sig bedre end ventet.

Samtidig har statens udgifter holdt sig inden for det budgetterede niveau.

Det er helt centralt for tilliden til dansk økonomi, at vi overholder budgetterne. Statsregnskabet er en positiv indikation, men vi skal have det fulde billede med, og det får vi senere på måneden, når vi får nationalregnskabstal for de offentlige finanser, som også omfatter regnskabsoplysninger for kommunerne og regionerne, påpeger finansministeren. 

Staten havde i 2017 indtægter for 726,6 mia. kr. og udgifter 695,7 mia. kr. Overskuddet på 30,9 mia. kr. er en klar forbedring i forhold til 2016, hvor statsregnskabet viste et underskud på 8,5 mia. kr.

Læs Kort om Statens Regnskab - et hurtigt overblik over statens finanser