Regeringen vil styrke rammerne for statslige garantier og genudlån

29-04-2019

Regeringen vil styrke rammerne for brugen af statslige garantier og genudlån, så statens risiko for tab fremadrettet bliver afdækket.

Med de styrkede rammer vil Danmark følge de internationale anbefalinger – ligesom Sverige, Holland mfl. Det vil understøtte en sund og ansvarlig finanspolitik og generelt bidrage til at fastholde Danmarks stærke rating – den såkaldte AAA-rating – fra de internationale kreditinstitutioner. 

Staten havde i 2017 garantier og genudlån for 449 mia. kr. svarende til godt 20 pct. af BNP. Brug af statslige garantier og lån kan være samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt, men er ikke uden risiko og kan potentielt indebære store (uforudsete) udgifter for staten. Hvis en statsgaranti udløses, eller et lån ikke tilbagebetales, påføres staten et tab. 

Finanskrisen viste, at mange lande havde et utilstrækkeligt setup og manøvrerum til at håndtere risici relateret til statslige garantier og lån. På den baggrund har bl.a. IMF og OECD formuleret principper for ’best practise’ på området, som bl.a. understøtter transparens og styring med risici i tilknytning til statslige forpligtelser. 

Regeringen vil på den baggrund følge tre overordnede principper, når staten yder garantier og lån mv.:

I. Individuelle garantier og genudlån skal klart afgrænses
II. Statens risiko ved garantier og genudlån skal finansieres
III. God governance

Finansminister Kristian Jensen siger: 

Når vi som stat giver en garanti eller et lån, er det ikke uden risiko. Det så vi blandt andet under finanskrisen. Derfor skal Danmark selvfølgelig også leve op til de internationale anbefalinger på området, ligesom Sverige og flere andre lande. Ved at afsætte penge til at finansiere risikoen, udviser vi rettidig omhu. Det understøtter en sund og ansvarlig økonomisk politik og fortsat lave renter til gavn for husholdninger og virksomheder.

Læs notatet Styrkede rammer for statslige garantier og genudlån 

Læs Kortlægning af statslige garantier og genudlån