Første Ulighedsredegørelse: Uddannelse giver flere muligheder

21-12-2020

Sociale problemer i barndommen og forældres svage tilknytning til arbejdsmarkedet har stor betydning for danskernes mulighed for at klare sig godt. Det viser den første store Ulighedsredegørelse. Redegørelsen illustrerer samtidig nødvendigheden af, at alle unge kan få sig en uddannelse, og bekræfter dermed også behovet for regeringens kommende 2. generationsreformer.

Danmark er et af de mest lige lande i verden og blandt dem med den største sociale mobilitet. Det skyldes blandt andet den danske samfundsmodel, der samtidig har sikret Danmark en høj placering på listen over verdens rigeste lande. 

Men for mange unge har ikke samme muligheder som andre for at få en uddannelse. Det viser ulighedsredegørelsen, der understreger behovet for en reformkurs med fokus på uddannelse.

Redegørelsen er den første af sin art og bidrager med vigtig viden om, hvad der gør, at ikke alle har lige muligheder. Opvækstvilkår kan fortsat spænde ben for, at børn og unge senere får en uddannelse. Mange har en eller flere udfordringer, fx svage faglige forudsætninger fra folkeskolen eller psykisk sårbarhed, som kan være en barriere for succes i ungdomsuddannelsessystemet.

Fungerende finansminister Morten Bødskov siger:

Alle børn i Danmark skal have mulighed for at klare sig godt i livet, lige meget hvilken baggrund de har. I Danmark har vi et godt udgangspunkt, men ulighedsredegørelsen bekræfter os i, at vi kan og skal gøre det endnu bedre. Derfor har regeringen indledt arbejdet med en ny reformkurs med uddannelse og opkvalificering som omdrejningspunkt. Ambitionen er at styrke beskæftigelsen og samtidig hjælpe flere danskere på kanten af vores fællesskab i job eller uddannelse.

Ulighedsredegørelsen kommer efter Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet i forbindelse med finansloven for 2020 besluttede, at der er brug for en årlig ulighedsredegørelse, der analyserer ulighed. Formålet er at styrke vidensniveauet, følge udviklingen og skabe et bedre overblik over ulighed i Danmark.

Læs Ulighedsredegørelsen 2020