Grøn vejtransportaftale: Massiv CO2-reduktion og ambition om 1 mio. grønne biler i 2030

04-12-2020

Ambition om 1 million grønne biler, grønnere brændstoffer og en markant CO2-reduktion på 2,1 mio. ton, som bringer Danmark et stort skridt nærmere 2030-klimamålsætningen. Det er centrale elementer i en ny, ambitiøs aftale om grøn omstilling af vejtransporten. Aftalen er den tredje i en række aftaler om grøn genstart af Danmark, som regeringen i øjeblikket forhandler med Folketingets partier om.

Regeringen har sammen med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten indgået en klimaaftale for vejtransport. Parterne er enige om at sigte efter 1 mio. grønne biler på de danske veje i 2030. Aftalen sikrer allerede nu finansiering og konkrete tiltag, som skønnes at løfte antallet af nul- og lavemissionsbiler til 775.000 i 2030. For at det ikke skal blive uhensigtsmæssigt dyrt for en helt almindelig familie at købe en bil, afsættes der 2,5 mia. kroner fra det grønne råderum til at finansiere aftalen.

Samlet set medfører aftalen drivhusgasreduktioner på 1 mio. ton i 2025 og 2,1 mio. ton i 2030. Det er et væsentligt bidrag til Danmarks 70 pct.-målsætning.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Vi har indgået en særdeles ambitiøs og vigtig aftale for fremtidens vejtransport, som bringer os et stort skridt i den rigtige retning mod et mere klimavenligt og grønt Danmark. Vi sigter efter 1 mio. grønne biler og anviser vejen til at reducere vores udledning med 2,1 mio. tons CO2 i 2030. Det er en stor omlægning og et betydeligt bidrag til klimamålsætningen. Aftalen er med til at sætte gang i en grøn genstart af Danmark.

Aftaleparterne er enige om at overvåge og årligt gøre status over udviklingen. På den baggrund – og med øje for den teknologiske udvikling på området – vil parterne senest i 2025 foretage et ”pitstop” og drøfte yderligere initiativer og konkrete finansieringsforslag, som kan muliggøre 1 mio. grønne biler i 2030.

Aftalen fremmer også de grønne brændstoffer, herunder nye grønne brændstoffer som Power-to-X og mere avancerede biobrændstoffer, som er et vigtigt element i overgangen frem mod udfasning af fossile biler. Og så vil regeringen på EU-niveau arbejde for at få vedtaget et stop for salg af fossile biler i 2030.

Skatteminister Morten Bødskov siger:

Vi har fundet en god balance, som giver mange flere grønne biler på de danske veje, og hvor helt almindelige danskere stadig vil have råd til at have bil. Samtidig kan både bilkøbere og -branche se frem til ro på bilmarkedet, fordi aftalen giver klarhed om bilafgifterne. Der er i den grad grund til at glæde sig over aftalen.

Med aftalen foretages en omlægning af bilafgifterne. Fremover vil registreringsafgiften baseres på bilens værdi og CO2-udledning, og ejerafgiften og udligningsafgiften forhøjes, hvilket tilskynder til at udskifte de mest CO2-udledende biler. Herudover omlægges vejafgiften på tung trafik med danske og udenlandske lastbiler til en kilometerbaseret og CO2-differentieret afgift, sådan at lastbiltrafikken i højere grad beskattes efter dens belastning af omgivelserne.

Desuden indeholder aftalen en lav elafgift ved opladning af el- og hybridbiler til og med 2030. Samlet set lempes afgifterne på grønne biler en lang årrække frem.

Klimaminister Dan Jørgensen siger:

Det er helt afgørende med en grøn omstilling af transportsektoren for at nå vores ambitiøse klimamål. Derfor er jeg rigtig glad for, at denne aftale nu sikrer et markant grønt gearskifte, hvor vi ikke alene baner vejen for flere elbiler. Men derudover med krav til grønnere brændstoffer også sørger for, at de benzin- og dieselbiler, der allerede er på vejene, bliver mere klimavenlige. Endelig er det virkelig positivt, at vi nu skaber langsigtede rammer, der kan være med til at bringe Danmark i front, når det kommer til udviklingen af fremtidens helt grønne brændstoffer.

Transportminister Benny Engelbrecht siger:

Den grønne omstilling kommer ikke af sig selv – det kræver politisk mod. Vejgodstransporten er en af de brancher, der har klaret sig godt gennem coronakrisen, og som vil blive ved med at fylde meget i fremtiden. Derfor er det nu, vi skal have gang i den grønne omstilling. Ved at erstatte den eksisterende afgift med en kilometerbaseret og CO2-differentieret vejafgift vil erhvervet få et klart incitament til at skifte til grønne lastbiler, hvilket kan medvirke til, at vi får en grønnere tung transport på vejene. Vejafgiften vil blive pålagt danske og udenlandske lastbiler, hvilket sikrer lige konkurrencevilkår for transportvirksomhederne.

Læs aftale om grøn omstilling af vejtransporten 

Læs faktaark om grøn omstilling af vejtransporten