Danmarks Konvergensprogram for 2020

05-05-2020

Den årlige afrapportering til EU i konvergensprogrammet er præget af den alvorlige økonomiske situation, der er opstået som konsekvens af coronaepidemien. Programmet sætter en tyk streg under, at der er ekstraordinær stor usikkerhed knyttet til den økonomiske udvikling.

Regeringen har med opbakning fra et bredt flertal af Folketingets partier og arbejdsmarkedets parter ad flere omgange iværksat omfattende hjælpepakker, der skal holde hånden under dansk økonomi under coronakrisen og understøtte en efterfølgende genopretning.

De mange tiltag i form af kompensationsordninger, garantiordninger og udskydelse af betalingsfrister mv. bidrager til at forebygge langvarige negative konsekvenser for dansk økonomi af coronaepidemien. Men det kan ikke undgås, at 2020 bliver et år med stor tilbagegang, og at den offentlige saldo vil udvise et stort underskud.

ØMU-gælden kommer til at stige, men vil fortsat – selv i det mest alvorlige scenarie – ligge inden for den tilladte grænse med en bred margin både i år og næste år.

Finansminister Nicolai Wammen udtaler:

Situationen for dansk og international økonomi er dybt alvorlig. Det er alligevel med tilfredshed, at vi kan sende årets udgave af konvergensprogrammet til EU. Vi begynder at se, at hjælpepakkerne har en virkning, og vi er gået i gang med en langsom og kontrolleret genåbning af samfundet igen. I første omgang er fokus på at holde hånden under danske arbejdspladser i den her svære situation. Næste fase vil være, at vi vil kigge på tiltag, der bidrager til at få gang i hjulene i økonomien igen. 

Baggrund

I lyset af, at coronaepidemien medfører ekstraordinær stor usikkerhed om den økonomiske udvikling, har EU-landene aftalt, at der i år vil være tale om en stærkt reduceret udgave af de sædvanlige konvergensprogrammer mv., som alene fokuserer på den kortsigtede udvikling. Som udgangspunkt skal landene beskrive et overordnet scenarie for 2020 og 2021, gerne flere scenarier. Det danske konvergensprogram indeholder således ikke en mellemfristet fremskrivning i år, jf. også svar på finansudvalgets spørgsmål nr. 163 af 1. april 2020.

Læs Danmarks Konvergensprogram 2020