Danmarks Nationale Reformprogram 2020

07-05-2020

Det årlige reformprogram til EU viser, at Danmark inden coronakrisen var nået langt med at opfylde de mål, vi har sat os som led i EU’s vækststrategi.

Aktuelt er dansk økonomi blevet hårdt ramt af coronakrisen, men reformprogrammet viser, at Danmark inden krisen havde et godt udgangspunkt på centrale samfundsområder. Danmark har i en årrække fulgt en række mål frem mod 2020 på områder som beskæftigelse, forskning, uddannelse, klima og energi. Mange af målene var allerede opfyldt eller tæt på at blive det.

Derfor er Danmark godt rustet til at klare sig igennem coronakrisen. Inden krisen ramte, havde Danmark høj beskæftigelse, og det giver et godt udgangspunkt sammen med de omfattende hjælpepakker, der skal begrænse tabet af arbejdspladser samt skabe gode rammer for fremgang i beskæftigelsen efter krisen.

Reformprogrammet indeholder også en oversigt over de erhvervs- og jobrettede tiltag, som Danmark har taget for at modvirke de negative økonomiske konsekvenser af coronakrisen.

I Danmarks Nationale Reformprogram bliver der også redegjort for, hvordan Danmark har fulgt op på EU’s anbefalinger fra sidste sommer om investeringstiltag vedrørende blandt andet uddannelse, innovation og transport samt bekæmpelse af hvidvask.

Baggrund:

De enkelte medlemslande i EU udarbejder hvert år nationale reformprogrammer, der redegør for landenes reformer på en række centrale områder. Det er et led i Europa2020-strategien, som er den europæiske strategi for vækst og beskæftigelse.

Læs mere om Danmarks Nationale Reformprogram 2020