Økonomisk Redegørelse: Coronakrise giver økonomisk tilbageslag i 2020

26-05-2020

Coronaepidemien har medført en alvorlig økonomisk situation, hvor BNP-faldet i år ventes at blive større end under finanskrisen. I 2021 er der – blandt andet på ryggen af de midlertidige hjælpepakker, som har holdt hånden under arbejdspladser og virksomheder – udsigt til en delvis genopretning.

Coronapandemien har i løbet af meget kort tid haft en markant indvirkning på både dansk og international økonomi. I Danmark ventes BNP at falde med omkring 5¼ pct. i år, og især i andet kvartal er der udsigt til en brat opbremsning, viser Økonomisk Redegørelse.

Væksten i Danmark skønnes imidlertid at kunne nå op på 4 pct. næste år. Smitten er under kontrol, og samfundet åbner igen. De midlertidige hjælpepakker har holdt hånden under arbejdspladser i den værste tid og bidrager til, at mange virksomheder hurtigt kan genoptage produktionen, efterhånden som forholdene gradvist normaliseres. Desuden er der spirende tegn på, at danskernes forbrug er på vej mod mere almindelige tilstande.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Coronapandemien har sat dybe spor i dansk og international økonomi. Derfor har regeringen handlet resolut og i fællesskab med Folketingets partier og arbejdsmarkedets parter spændt et sikkerhedsnet ud under danske arbejdspladser og virksomheder. Det kan vi se virker.

Nu åbner det danske samfund igen. Og vi er skridt for skridt begyndt at sætte gang i en genopretning af økonomien. Det kommer til at kræve løbende initiativer og svære valg. Men har vi modet til at forandre mens vi bygger op, kan vi skabe aktivitet og arbejdspladser, samtidig med at vi styrker velfærden og gør Danmark grønnere.

Der er ekstraordinært stor usikkerhed om prognosen. Tempoet i genopretningen afhænger blandt andet af pandemiens videre forløb, og i hvor høj grad familier og virksomheder holder igen med forbrug og investeringer. Udviklingen i udlandet er en kilde til særskilt usikkerhed for en lille åben økonomi som den danske. Svagere udsigter på eksportmarkederne vil uundgåeligt smitte af på Danmark.

Dansk økonomis gode udgangspunkt inden krisen med lav offentlig gæld, sunde strukturer og høj troværdighed i finanspolitikken har været en vigtig forudsætning for, at det har været muligt at holde hånden under økonomien med store hjælpepakker. Det økonomiske tilbageslag og de gennemførte hjælpepakker indebærer, at der er udsigt til et stort underskud på den offentlige saldo i 2020 og en stigning i den offentlige gæld.

De underliggende strukturer er dog fortsat gode, tilliden til dansk økonomi er høj, og gælden er stadig lav – både i historisk og internationalt lys. Samtidig er der udsigt til overskud på den strukturelle saldo i 2021, hvilket giver rum at stimulere økonomien, efterhånden som der bliver større klarhed over den økonomiske udvikling.

Læs Økonomisk Redegørelse, maj 2020 

Læs faktaark om prognosen

Læs faktaark om offentlige finanser og finanspolitik