Finansministeriet etablerer whistleblowerordning

30-10-2020

For at fremme en åbenhedskultur i centraladministrationen besluttede regeringen før sommerferien, at alle ministerier skal etablere whistleblowerordninger. Finansministeriet udruller nu sin ordning, som vil være tilgængelig gennem fm.dk.

Tilliden til myndighederne og den offentlige sektor er helt afgørende for den stærke danske sammenhængskraft, og det er vigtigt, at den offentlige forvaltning i videst mulig omfang baserer sig på åbenhed og gennemsigtighed.

En forudsætning for tilliden er, at fejl og forsømmelser begået i den offentlige sektor kommer frem i lyset – dels for at sikre, at der hurtigst muligt rettes op, dels for at eventuelle fejl ikke forbliver uløste eller gentager sig.

Derfor udruller Finansministeriet nu en whistleblowerordning, som skal være med til at sikre, at eventuelle kritisable forhold kommer for dagens lys.

Whistleblowerordningen, som nu er tilgængelig på fm.dk, kan benyttes både af ansatte i Finansministeriets koncern, tidligere ansatte og eksterne samarbejdspartnere. Ordningen er et supplement til den daglige og direkte dialog på arbejdspladsen, som naturligvis fortsat vil være fundamentet for en åben og gennemsigtig arbejdsplads og forvaltning.

Henvendelser via ordningen kan f.eks. dreje sig om strafbare forhold, om grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen, overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer samt grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen.

Læs mere om Finansministeriets whistleblowerordning