Kommissionen for grøn omstilling af personbiler offentliggør sin første delrapport ”Veje til en grøn bilbeskatning”

07-09-2020

Kommissionen for grøn omstilling af personbiler, som blev nedsat i februar 2019, har den 7. september 2020 offentliggjort sin første delrapport ”Veje til en grøn bilbeskatning”.

Kommissionen præsenterer en række modeller for en omlægning af bilafgifterne ud fra følgende primære hensyn:

  • Ønsket om en øget udbredelse af nul- og lavemissionsbiler
  • Ønsket om en betydelig CO2-reduktion
  • Ønsket om beskedne statsfinansielle konsekvenser
  • Ønsket om at begrænse de øvrige samfundsøkonomiske omkostninger ved omlægningen
  • Ønsket om at fastholde den nuværende fordelingsprofil i beskatningen

Kommissionens arbejde viser, at det ikke er muligt at opfylde alle disse hensyn på samme tid, og at der derfor er brug for balancerede løsninger, hvor de forskellige hensyn afvejes over for hinanden. I lyset heraf har kommissionen udviklet forskellige afgiftsmodeller for grøn bilbeskatning, som i varierende grad tilgodeser de forskellige hensyn.

Formand for Kommissionen for grøn omstilling af personbiler, Anders Eldrup, udtaler:

Kommissionen har udarbejdet en ny model for bilbeskatningen og illustrerer effekterne af at ændre på forskellige "stilleskruer" i skattesystemet. Kommissionens analyser viser, at der ikke er en simpel vej til grøn omstilling af bilparken, som opfylder alle hensyn på en gang.

Kommissionen vil nu rette sit fokus mod sin 2. delrapport, som primært vil omhandle de infrastrukturelle forhold, der skal kunne understøtte en grøn omstilling af personbiltrafikken. 2. delrapport forventes færdiggjort ved årsskiftet 2020/21.

Læs 1. delrapport "Veje til grøn beskatning"

Læs faktaark til delrapporten "Veje til grøn beskatning"

Henvendelser

Ved faglige spørgsmål til kommissionens 1. delrapport kan der rettes henvendelse til kontorchef Mads Engbo ().

For øvrige henvendelser af politisk karakter henvises til Skatteministeriet ().