Danmarks Konvergensprogram 2021: Udsigt til markant genstart af dansk økonomi og sunde offentlige finanser

29-04-2021

En historisk finanspolitisk indsats under coronakrisen har holdt hånden under dansk økonomi og vil i den kommende tid understøtte en hurtig genstart af økonomien i takt med genåbningen. Det viser den nye udgave af Danmarks Konvergensprogram, som offentliggøres i dag. Af prognosen fremgår, at Danmark står til en vækst på 2,1 pct. af BNP i år og 3,8 pct. i 2022. Alene i år skønnes finanspolitikken at holde hånden under ca. 85.000 danske arbejdspladser.

Dansk økonomi ventes at vokse med 2,1 pct. i 2021 og 3,8 pct. i 2022. Det viser det netop offentliggjorte Konvergensprogram for 2021. En vækst på næsten 4 pct. i 2022 vil være den højeste BNP-vækst i 15 år. Samtidig blev underskuddet på de offentlige finanser i 2020 mindre end forventet, og udsigterne for de offentlige finanser er fortsat gode og sunde. Prognosen skal ses i lyset af et fald i BNP på 2,7 pct. sidste år.

Finanspolitikken – der omfatter både hjælpepakker og stimulitiltag – skønnes at holde hånden under ca. 85.000 job i 2021 og 40.000 job i 2022. Den finanspolitiske indsats bidrager således markant til at dæmpe tilbageslaget i den danske økonomi, som har klaret sig relativt godt igennem krisen i sammenligning med en lang række andre europæiske lande.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Dansk økonomi er på vej tilbage med udsigt til den højeste vækst i 15 år. Der tegner sig en stærk og hurtig genstart, hvor vi allerede næste år indhenter det tilbageslag, vi har oplevet under corona. Regeringen har med bred opbakning ført en aktiv finanspolitik, som har givet danske lønmodtagere og virksomheder større tryghed gennem krisen – og som samtidig har lagt fundamentet for et solidt økonomisk opsving. Derfor ser vi, at dansk økonomi står med et godt udgangspunkt for at komme hurtigt igen.

Regeringen har tilrettelagt finanspolitikken ekspansivt i de kommende år. De allerede gennemførte tiltag har under coronakrisen været med til at fastholde personer i beskæftigelse og hjælpe økonomien bedst muligt gennem sundhedskrisen. Samtidig har regeringen brugt krisepolitikken til at investere langsigtet og målrettet i tiltag, der skal få Danmark stærkere og grønnere ud af krisen. Det gælder blandt andet investeringer i grøn omstilling, i ekstra høje fradrag til virksomhederne for forskning og udvikling, i digitalisering, i renovering af infrastruktur og i en massiv opkvalificeringsindsats af lønmodtagerne.

Allerede i 2022 ventes beskæftigelsen at overstige niveauet umiddelbart før krisen, og der er udsigt til stor strukturel beskæftigelsesfremgang frem mod 2025. Samlet set ventes den strukturelle beskæftigelse at kunne stige med mere end 10.000 personer hvert år i gennemsnit frem mod 2025.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Den nye prognose viser tydeligt, at dansk økonomi fortsat er særdeles robust med sunde offentlige finanser. Vi har tilrettelagt finanspolitikken ekspansivt i de kommende år, men målet om strukturel balance på de offentlige finanser i 2025 står fast, så varige tiltag finansieres. Det giver plads til at understøtte økonomien på den korte bane inden for ansvarlige finanspolitiske rammer.

Konvergensprogrammet viser, at strukturerne for dansk økonomi er sunde. Der er høj tillid til dansk økonomi og ansvarlige finanspolitiske rammer, som på den korte bane muliggør en ekspansiv finanspolitik. Samtidig med, at varige tiltag finansieres. Samlet set står Danmark derfor solidt rustet til at håndtere perioden efter 2025 med demografisk modvind.

Læs mere om Danmarks Konvergensprogram 2021

Læs faktaarket Konjunkturgrundlaget i Danmarks Konvergensprogram 2021

Læs faktaarket Opdateret skøn for det finanspolitiske råderum i Danmarks Konvergensprogram 2021

Læs faktaarket Offentlige finanser og finanspolitik i 2020-2022 i Danmarks Konvergensprogram 2021