Finansministeriet klar med ny Budgetvejledning 2021

26-04-2021

Finansministeriet har udsendt en ny Budgetvejledning 2021, der erstatter den hidtil gældende Budgetvejledning 2016. Den nye vejledning medfører en række ændringer – blandt andet i forhold til tilskud til drift af selvejende institutioner og forhøjelse af forelæggelsesgrænser for Finansudvalget.

Siden den første budgetvejledning kom i 1972, er der med jævne mellemrum udkommet nye. Nu er Finansministeriet igen klar med en opdateret vejledning – Budgetvejledning 2021.

Finansministeriets budgetvejledning indeholder de generelle regler for statens disponering over de bevillinger, der er givet på finansloven og tillægsbevillingsloven mv. Budgetvejledningen beskriver blandt andet reglerne for afholdelse af personaleudgifter, ejendomssalg, gennemførelse af it-projekter og forelæggelse af nye dispositioner for Folketingets Finansudvalg.

Større ændringer i forhold til Budgetvejledning 2016

  • Justering af retningslinjer for tilsagn om tilskud og flerårige dispositioner
  • Nye regler for udstedelse af garantier og ydelse af genudlån mv.
  • Ændrede regler ved ydelse af tilskud til drift af øvrige selvejende institutioner mv.
  • Ændrede regler for fastsættelse af taksten for gebyrer
  • Forhøjelse af forelæggelsesgrænser for Finansudvalget
  • Forelæggelse af materielanskaffelser for Finansudvalget

Baggrunden for udstedelsen af den nye budgetvejledning er et generelt behov for opdatering af bestemmelserne i Budgetvejledning 2016.

Læs cirkulæret om Budgetvejledning 2021

Læs Budgetvejledning 2021