Økonomisk Redegørelse: Dansk økonomi står stærkt

17-12-2021
Nyhed

Selvom coronapandemien er blusset op igen, er den danske økonomi stærk. Den mulige afdæmpende effekt fra smitteudviklingen vurderes ikke at ændre fundamentalt på vækstudsigterne for dansk økonomi som helhed. Ifølge den nye prognose i Økonomisk Redegørelse fortsætter højkonjunkturen med en vækst i BNP på henholdsvis 2,8 pct. og 2,1 pct. i 2022 og 2023 efter en vækst på 3,9 pct. i 2021.

De seneste måneder viser tydeligt, hvor hurtigt udviklingen i sundhedssituationen kan vende. I september havde vi omkring 300-600 nye smittetilfælde dagligt, og nu ser vi de højeste smittetal under hele pandemien. Spredningen af den nye, bekymrende virusvariant skaber fornyet usikkerhed.

Dansk økonomi står dog i en helt anden situation end for blot et år siden. Dansk økonomi er i løbet af kort tid kommet tilbage i en højkonjunktur med høj beskæftigelse og lav ledighed. Der er stadig virksomheder og brancher, som har det svært, men samlet set er der i dag flere i job end nogensinde før, og ledigheden er den laveste i 12 år. Samtidig er der gode muligheder for, at fremgangen kan fortsætte trods et pres på arbejdsmarkedet. Fortsat fremgang vil blandt andet være drevet af husholdningerne, der under coronapandemien har sparet ekstraordinært meget op som følge af færre forbrugsmuligheder og udbetalingen af indefrosne feriepenge.

Den rekordhøje beskæftigelse og lave arbejdsløshed betyder, at mange virksomheder har svært ved at få alle de ansatte, de skal bruge. Det giver mulighed for, at endnu flere i arbejde til gavn for den enkelte og for de virksomheder, der mangler arbejdskraft. Beskæftigelsesfremgangen ventes at fortsætte, og fra 2021 til 2022 skønnes beskæftigelsen at stige med mere end 60.000 personer. Samtidig har regeringen foreslået reformer, som øger beskæftigelsen med 10.500 personer. Erhvervstilliden er generelt høj, og aktiviteten ligger i de fleste brancher på et højere niveau end før pandemien.

BNP skønnes at vokse med 3,9 pct. i år, og fremgangen ventes at fortsætte i et lidt roligere tempo med vækst på 2,8 pct. og 2,1 pct. i 2022 og 2023. Aktivitetsfremgangen ventes at øge beskæftigelsen med godt 75.000 personer fra et allerede højt niveau i 2021. Forløbet for udviklingen i dansk økonomi er imidlertid forbundet med usikkerhed. Øget smittespredning, den nye virusvariant omikron, pres på de globale forsyningskæder og højere inflationen indebærer usikkerhed om væksttempoet de kommende år.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Vi kan i dag konstatere, at dansk økonomi indtil nu er kommet godt igennem coronakrisen og er i stærk form. Lønmodtagere, virksomheder, sundhedsvæsnet – hele det danske samfund – har været med til at løfte Danmark ud af krisen. Der er stadig virksomheder og brancher, som har det svært, men samlet set er der i dag flere i beskæftigelse i Danmark, end der nogensinde har været. Og med under 90.000 ledige skal vi helt tilbage til før finanskrisen for at finde et lavere tal. I dag, under to år efter coronakrisen ramte verden, står vi med en dansk økonomi i stærk fremgang.

Økonomisk Redegørelse viser også, at dansk økonomi var blandt de lande, der først nåede før-krise-niveauet for aktivitet og beskæftigelse. I Danmark var vi hurtige til at gennemføre omfattende hjælpepakker, kompensationsordninger og andre stimulerende tiltag, hvilket har bidraget til at holde hånden under økonomien og understøttet den hurtige fremgang. Den danske industriproduktion er også blevet påvirket mindre end i mange andre lande, blandt fordi industrien ikke har været lukket ned i Danmark.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Der er ikke mange lande, hverken i EU eller i resten af verden, som kan fremvise en bedre økonomisk udvikling end Danmark. Allerede i sommer oversteg aktivitet og beskæftigelse niveauet fra før coronakrisen, og siden da er den stærke fremgang kun fortsat. Vi har en af de højeste vaccinetilslutninger i verden. I dag er over 75 pct. af befolkningen vaccineret, og mange er ved at få det tredje stik. Det mindsker risikoen for alvorlige sygdomsforløb og har stor betydning for samfundsøkonomien. Selvom regeringen har udvist rettidig omhu og genindført restriktioner, er de ikke af samme karakter som forrige vinter. Det kan vi takke den høje vaccinedækning for.

Fremgangen i dansk økonomi styrker de offentlige finanser. I 2021 ventes der et lille underskud på den faktiske offentlige saldo på 0,2 pct. af BNP, mens der i 2022 og 2023 skønnes et overskud på henholdsvis 1,0 pct. og 0,8 pct. af BNP.

Det bidrager til at nedbringe ØMU-gælden fra ca. 42 pct. af BNP ved udgangen af 2020 til forventet 35 pct. af BNP ved udgangen af 2023. Det er kun lidt over niveauet fra før coronakrisen.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Vi har siden begyndelsen af coronakrisen ført en ekspansiv økonomiske politik, der har bidraget til at mindske tilbageslaget og understøttet en hurtig genopretning af økonomien. Den stærke fremgang i økonomien betyder, at der forventes overskud på den offentlige saldo i de kommende år. Dermed er der også udsigt til, at ØMU-gælden ganske hurtigt kan nedbringes til omtrent niveauet fra før coronakrisen. Den økonomiske politik har således hele vejen igennem været ansvarlig, og de offentlige finanser er fortsat sunde.

Læs Økonomisk Redegørelse, december 2021

Læs faktaarket Prognosen i Økonomisk Redegørelse, december 2021

Læs faktaarket Tema: Pandemiens konsekvenser for den økonomiske aktivitet

Læs faktaarket Opsvinget løfter rekordmange ind på arbejdsmarkedet

Læs faktaarket Offentlige finanser og finanspolitik i 2021-2023 i Økonomisk Redegørelse, december 2021