Økonomisk Redegørelse, december 2021

""
17-12-2021

Dansk økonomi er i løbet af kort tid kommet tilbage i en højkonjunktur med høj beskæftigelse og den laveste ledighed i 12 år. Selvom coronapandemien igen er blusset op og skaber fornyet usikkerhed, er vækstudsigterne gode. BNP skønnes at vokse med 2,8 pct. til næste år og 2,1 pct. i 2023 efter en vækst på 3,9 pct. i år.

Fremgangen ventes at øge beskæftigelsen med samlet 75.000 personer i 2022 og 2023, godt hjulpet på vej af en stigende arbejdsstyrke, der dæmper presset på arbejdsmarkedet. Forløbet for dansk økonomi er dog usikkert med stigende smitte, globale forsyningsproblemer og højere inflation.