Kommissionen for grøn omstilling af personbiler offentliggør sin anden delrapport ”Veje til en veludbygget ladeinfrastruktur”

12-02-2021

Kommissionen for grøn omstilling af personbiler, som blev nedsat i februar 2019, har offentliggjort sin anden delrapport ”Veje til en veludbygget ladeinfrastruktur”.

I kommissionens første delrapport blev der fremlagt forskellige modeller for, hvordan ændringer i afgiftssystemet kan medvirke til at fremme udbredelsen af nul- og lavemissionsbiler i Danmark. Efterfølgende er der indgået en politisk aftale, som lægger rammerne for udbredelsen af nul- og lavemissionsbiler de kommende år.

Det er på den baggrund forventningen, at antallet af elbiler vil være kraftigt stigende i de kommende år. Det stiller krav til udbygningen af ladeinfrastrukturen og forbrugernes adgang til at få opladet deres biler.

I delrapport 2 behandler kommissionen derfor fire hovedemner:

  • En udbygget ladeinfrastruktur og et velfungerende lademarked
  • Afgiften på el til opladning af elbiler
  • Elbilernes betydning for elnettet
  • Muligheder for at begrænse trængsel ved beskatning af kørsel

Formand for Kommissionen for grøn omstilling af personbiler, Anders Eldrup, udtaler:

Folketinget har fastlagt rammerne for beskatningen af elbiler frem mod 2030. Med Bilkommissionens 2. delrapport fremlægges forslag til, hvordan en velfungerende ladeinfrastruktur kan udrulles. Dermed er rammerne på plads for en stor, grøn omstilling af persontransporten.

Læs 2. delrapport "Veje til en veludbygget ladeinfrastruktur"

Henvendelser

Ved faglige spørgsmål til kommissionens 2. delrapport kan der rettes henvendelse til kontorchef Mads Engbo () og specialkonsulent Jakob Haslund-Thomsen ().

For øvrige henvendelser af politisk karakter henvises til .