Økonomisk Redegørelse: Dansk økonomi er på vej ud af coronakrisen – udsigt til største BNP-vækst i 15 år

25-05-2021

Efter vinterens smittebølge og nedlukning i dele af økonomien er der nu igen stærk fremgang i dansk økonomi. Den nye prognose i Økonomisk Redegørelse peger på høj og tiltagende BNP-vækst på henholdsvis 2,4 pct. i år og 3,6 pct. næste år.

Vinteren er væk, og foråret er kommet. Også i dansk økonomi. Med genåbningen af samfundet er dansk økonomi på vej ud af coronakrisen. Store dele af økonomien er genåbnet, og nøgletal peger på, at meget af aktiviteten allerede er vendt tilbage. Detailomsætningen slog rekord i marts, industriproduktion ligger nu pænt over niveauet før coronakrisen, eksporten stiger, og ledigheden er faldet i de seneste måneder.

På den baggrund ventes BNP at vokse med 2,4 pct. i år og 3,6 pct. næste år. Dermed ventes væksten i 2022 at blive den højeste i 15 år. Allerede i slutningen af i år vil BNP overstige niveauet, før coronapandemien ramte. Væksten i privatforbruget ventes at nå højeste niveau siden 2004 med en vækst på 4,3 pct. i 2022. Derudover skønnes eksporten at vokse med hele 6 pct. i 2022, hvilket er den højeste vækst i over 10 år.

Den økonomiske fremgang giver også flere job og beskæftigelsen ventes at stige med 46.000 personer i 2021 og 2022 under ét efter et fald på 22.000 personer i 2020.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Sammen med vaccineudrulningen og den gradvise genåbning ser vi nu resultatet af, at regeringen og Folketinget hele vejen gennem krisen har holdt hånden under danske lønmodtagere og virksomheder med en historisk finanspolitisk indsats. Det har reduceret tilbageslaget og styrket fundamentet for stærk fremgang i dansk økonomi – herunder også med øgede investeringer i klimainitiativer og grøn omstilling. Alene i år holder hjælpepakker og den ekspansive finanspolitik hånden under 85.000 danske job.

Økonomisk Redegørelse viser også, at coronakrisen har ramt de enkelte dele af økonomien meget forskelligt. Det gælder både i forhold til tilbagegangen og i forhold til, hvor hurtigt aktiviteten er vendt tilbage. Der er i høj grad tale om en økonomi i to hastigheder. Så selvom der tegner sig en stærk og hurtig fremgang for store dele af erhvervslivet, er der fortsat virksomheder, som er hårdt ramt.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Vi må ikke glemme, at nogle virksomheder fortsat er hårdt ramt. Det gælder især i turisme- og oplevelseserhvervene. Med den sommer- og erhvervspakke, vi har indgået sammen med et bredt flertal af Folketingets partier, hjælper vi virksomheder og lønmodtagere i den danske turisme- og oplevelsesøkonomi med at komme godt igen. Udbetalingen af feriepengene vil også komme disse erhverv til gode og vil være et vigtig bidrag til den videre fremgang i økonomien.

Vinterens smittebølge betød et svagt 1. kvartal, men på trods heraf er Danmark fortsat blandt de lande, som samfundsøkonomisk har klaret coronakrisen bedst. Der forventes stærk vækst i 2. kvartal og frem.

Læs mere om Økonomisk Redegørelse, maj 2021 

Faktaark om prognosen i Økonomisk Redegørelse, maj 2021

Faktaark om mobilitet på arbejdsmarkedet under coronakrisen

Faktaark om økonomisk status i forhold til udlandet i 1. kvartal 2021

Faktaark om offentlige finanser og finanspolitik i 2020-2022 i Økonomisk Redegørelse, maj 2021

Faktaark om industriproduktion og eksport