Finanslovforslag med fokus på grøn omstilling, velfærd og tryghed

31-08-2023
Nyhed

Danmark har en stærk og solid økonomi. Beskæftigelsen er historisk høj, ledigheden er lav, og der er styr på de offentlige finanser. Regeringen fører en ansvarlig økonomisk politik. Det gælder både i forhold til at fastholde sunde offentlige finanser og i forhold til at få inflationen tilbage i et naturligt leje. Regeringen fremlægger et finanslovforslag, hvor der investeres i den grønne omstilling, velfærd, undervisning og uddannelse.

""

Med dette års finanslovforslag vil regeringen sætte gang i store investeringer i det danske samfund. Finanslovforslaget skal ruste Danmark til fremtiden med ansvarlige investeringer i den grønne omstilling, velfærd, uddannelse, tryghed og et Danmark i balance. Samtidig viderefører regeringen den ansvarlige linje i finanspolitikken, så det stramme niveau fra sidste år fastholdes, svarende til en finanseffekt på 0,0 pct.-point i 2024.

Manøvrerummet i dansk økonomi giver mulighed for at investere yderligere i velfærdssamfundets kerneområder. Derudover er der også prioriteret 1 mia. kr. til den grønne omstilling, alene i 2024. Heraf er godt halvdelen fra den grønne fond.

Det er afgørende for regeringen, at der kommer flere penge til sundhedssystemet, når der kommer flere ældre og børn i Danmark. Velfærden i kommuner og regioner løftes betragteligt med investeringer i den borgernære velfærd på samlet 1 mia. kr. årligt. Dette skal ses i sammenhæng med, at regeringen i foråret præsenterede en sundhedspakke på samlet 5 mia. kr. årligt frem mod 2030. Derudover gives et markant løft af psykiatrien på ca. 3,2 mia. kr. frem mod 2030.

Fremtiden kræver kvalificeret arbejdskraft på de rette områder. Regeringen lægger op til at foretage store investeringer i erhvervsuddannelsesområdet og folkeskolen. Der afsættes over 1 mia. kr. til erhvervsuddannelser og folkeskoler i 2030.

Danskernes tryghed har høj prioritet for regeringen. Krigen i Ukraine har ændret den sikkerhedspolitiske situation. Danmark skal være rustet til det nye trusselsbillede, og det kræver et løft af dansk forsvar og sikkerhed, som sikres med et forsvarsforlig, der gælder for 2024-2033. Dertil ønsker regeringen at sætte hårdt ind imod de, der skaber utryghed i vores eget samfund. Derfor er der med regeringens finanslovforslag blandt andet afsat midler til en ny bandepakke.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Dansk økonomi står bomstærkt, og inflationen er heldigvis på vej ned. Det betyder, at vi nu kan investere i fremtidens vækst og velfærd, så Danmark bliver endnu stærkere. Derfor lægger vi op til at bruge lidt flere penge i år, og vi prioriterer dem fornuftigt på kerneområder som klima, velfærd og sundhed herunder psykiatri.

Vicestatsminister og økonomiminister Jakob Ellemann-Jensen siger:

Regeringen fremlægger i dag et ansvarligt forslag til finansloven med stærke prioriteringer af bl.a. sundhed og uddannelse samt en ekstra mia. til kommuner og regioner. Jeg er også glad for, at vi lægger op til at styrke landdistrikterne, så det bliver nemmere at bo og transportere sig i hele landet, og at der kommer skattelettelser til danskere i arbejde. Endelig vil regeringen med en ny iværksætterstrategi gøre det lettere at starte og drive virksomhed i Danmark. Forslaget skal ses i lyset af en stærk dansk økonomi, hvor ledigheden er helt i bund, og inflationen er en af EU’s laveste.

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt siger:

Det går godt med dansk økonomi. Det giver os mulighed for at udvikle en række områder. Jeg er stolt over, at vi giver iværksætteriet et skub og prioriterer dem, der skaber morgendagens velfærd og arbejdspladser. Men det glæder mig også, at vi har øje for nogle af samfundets sårbare grupper. Vi styrker psykiatrien, sikrer penge til sårbare ældre og indfører små hold i folkeskolen.  Som kulturminister har jeg virkelig svært ved at få armene ned. I regeringsgrundlaget lovede vi, at vi vil styrke kulturen i hele landet og på tværs af områder, og at vi vil gennemføre et forsøg med et kulturpas og styrke eliteidrætten. Nu sætter vi handling bag ordene med over en mia. kroner til en meget markant satsning på kultur og idræt. Det gør vi, fordi kulturen har kæmpe betydning for os alle. Det er den, der danner os og binder os sammen som folk og skaber fællesskaber.