Regeringen præsenterer 2030-plan: Danmark rustet til fremtiden

07-11-2023
Nyhed

Dansk økonomi står stærkt. Mere end 3 mio. personer er i arbejde, ledigheden er lav, inflationen er aftaget, og de offentlige finanser er stærke og holdbare. Det er ikke kommet af sig selv. Skiftende regeringer har løbende gennemført reformer og tiltag, der har været med til at sikre, at vi i dag har en solid dansk økonomi. Skal velfærdssamfundet fortsat udvikles, er det vigtigt at fortsætte i reformsporet. Med 2030-planen fremlægger regeringen, hvordan den vil prioritere vigtige områder som velfærd, klima, forsvar og erhvervsliv.

""

Dansk økonomi er stærk, men der er udfordringer både på kort og længere sigt. Store årgange vil de kommende år forlade arbejdsmarkedet, og mindre årgange komme ind. Med 2030-planen vil regeringen ruste Danmark til fremtiden.

Regeringen har sat et mål om at løfte fuldtidsbeskæftigelsen med 45.000 i 2030. Der er allerede besluttet reformer, som øger fuldtidsbeskæftigelsen med over 19.500. Derudover peger regeringen på konkrete initiativer, som kan løfte fuldtidsbeskæftigelsen med yderligere ca. 9.500 i 2030, blandt andet via en skattereform på 6¾ mia. kr., der skal gøre det mere attraktivt at arbejde. Med 2030-planen er der gennemført eller peget på konkrete initiativer og indsatsområder, der indfrier to tredjedele af målet om at øge beskæftigelsen med 45.000 fuldtidspersoner i 2030.

Behovet for offentlig service, sundhed, ældrepleje og børnepasning stiger i de kommende år. Det skyldes bl.a., at der lykkeligvis kommer flere børn og ældre. Samtidig har vi et sundhedsvæsen og en psykiatri, som har brug for investeringer. 2030-planen kommer derfor med massive investeringer i velfærden med et løft på ca. 32 mia. kr. til borgernær velfærd, herunder til sundhed, psykiatri, og investeringer i børn, unge og uddannelse. Derudover har regeringen afsat 3 mia. kr. til at tiltrække og fastholde flere dygtige medarbejdere i den offentlige sektor gennem bedre løn og arbejdsvilkår.

En ekstrem sommer med skovbrande og oversvømmelser har gjort det helt klart, at der skal yderligere tempo på den grønne omstilling. Med det grønne råderum har regeringen og en række af Folketingets partier allerede afsat 53½ mia. kr. frem mod 2040. Dertil kommer, at regeringen i sin 2030-plan afsætter en ny reserve på 4¼ mia. kr. i 2030, som skal bruges til at investere yderligere i den grønne omstilling og i at udvikle velfærden. 

For at hjælpe Ukraine i landets forsvarskamp afsætter regeringen 23½ mia. kr. til et nyt løft af Ukrainefonden i 2025-2027. Derudover ønsker regeringen at løfte den økonomiske ramme afsat i forsvarsforliget med 2,9 mia. kr. i 2028 og 2,0 mia. kr. i 2029. Med regeringens 2030 plan vil Danmark samlet afsætte midler til, at de danske forsvarsudgifter skal udgøre 2 pct. af BNP også fra 2025 og frem.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Med regeringens 2030-plan kommer vi med massive investeringer i vores fælles velfærd, sundhed, psykiatri, den grønne omstilling og i forsvar og sikkerhed samtidig med, at der bliver råd til skattelettelser, der skal gøre det mere attraktivt at arbejde. Men vi får også brug for mere arbejdskraft i blandt andet den offentlige velfærd og til vores erhvervsliv, og derfor fortsætter regeringen sin ambitiøse reformdagsorden. Dansk økonomi er i god form. Det er den takket være skiftende regeringers beslutninger og reformer. Men vi skal sørge for at holde formen ved lige.