Budgetredegørelse 2000/2001

01-01-2001

Budgetredegørelse 2000/2001 indeholder tre hovedtemaer. Tema 1 omhandler udviklingen i de offentlige udgifter, tema 2 vedrører den sociale og integrationspolitiske indsats og i tema 3 analyseres mulighederne for bedre anvendelse af ressourcerne i den offentlige sektor.

Budgetredegørelse 2000/2001 indeholder tre hovedtemaer. Tema 1 omhandler udviklingen i de offentlige udgifter, tema 2 vedrører den sociale og integrationspolitiske indsats og i tema 3 analyseres mulighederne for bedre anvendelse af ressourcerne i den offentlige sektor.

Redegørelsen sætter især fokus på følgende områder:

  • Udviklingen i offentlige udgifter og personaleforbrug
  • Offentlige finanser i internationalt perspektiv
  • Indsatsen på de sociale serviceområder
  • Fra passiv forsørgelse til aktiv deltagelse på arbejdsmarkedet
  • Benchmarking af kommunernes integrationsindsats
  • Bedre ressourceanvendelse i den offentlige sektor
  • Benchmarking af retskredsene og udenrigstjenesten
  • Den offentlige sektor som bestiller
  • Institutionel struktur og knopskydning i staten