• En holdbar fremtid - Danmark 2010

  Publiceret 23-01-2001

  Vi har skabt os et godt afsæt for at videreudvikle det danske velfærdssamfund. En holdbar fremtid – Danmark 2010, gør rede for regeringens ambitioner og opstiller nye sigtepunkter for samfundets udvik ...

 • Redegørelse om offentlige investeringer

  Publiceret 23-01-2001

  Redegørelsen analyserer de offentlige investeringer og lægger op til en række strategiske overvejelser om den fremtidige offentlige investeringsindsats.

 • Organisation og ledelse i centraladministrationen

  Publiceret 18-01-2001

  "Organisation og ledelse i centraladministrationen" har til formål at opridse hovedlinjerne i udviklingen i organisations- og ledelsesformer i centraladministrationen, særligt med henblik på de senest ...

 • Kassetænkning - perspektiv og indsats

  Publiceret 18-01-2001

  Rapporten introducerer en metode til at identificere kassetænkning, nemlig kasseeftersynet. Metoden eksemplificeres ved et kasseeftersyn af kommunens incitamentsstruktur i forhold til opgaven med akti ...

 • Budgetredegørelse 2000/2001

  Publiceret 01-01-2001

  Budgetredegørelse 2000/2001 indeholder tre hovedtemaer. Tema 1 omhandler udviklingen i de offentlige udgifter, tema 2 vedrører den sociale og integrationspolitiske indsats og i tema 3 analyseres mulig ...