En holdbar fremtid - Danmark 2010

23-01-2001

Vi har skabt os et godt afsæt for at videreudvikle det danske velfærdssamfund. En holdbar fremtid – Danmark 2010, gør rede for regeringens ambitioner og opstiller nye sigtepunkter for samfundets udvikling.

Vi har skabt os et godt afsæt for at videreudvikle det danske velfærdssamfund. En holdbar fremtid – Danmark 2010, gør rede for regeringens ambitioner og opstiller nye sigtepunkter for samfundets udvikling.

Hovedmålsætninger for de næste ti år er:

  • Fortsat nedbringelse af den offentlige gæld, så vi ikke efterlader ubetalte regninger til de næste generationer
  • En bedre offentlig sektor som gennem øget vægt på kvalitet kan sikre danskerne en endnu højere velfærd
  • Udvikling af et rummeligt arbejdsmarked, så der er plads til flere
  • Sikre et solidt finansieringsgrundlag for velfærds-samfundet gennem højere beskæftigelse mv.
  • Et bæredygtigt miljø
  • Fastholde stor lighed med hensyn til levevilkår og aktiv inddragelse i samfundet