Investeringer i Danmarks fremtid

27-03-2001

Offentlige investeringer er afgørende for velfærdssamfundets udvikling. De seneste 10 år har været en periode med betydelige samfundsmæssige investeringer i bl.a. de store faste forbindelser over Øresund og Storebælt, udbygningen af motorvejsnettet og den kollektive trafik, miljøinvesteringer, kulturbyggeri, forbedringer på sygehusene, ældreboliger og moderne uddannelsesinstitutioner.