Finansministeriets handlingsplan for regelforenkling og administrative lettelser

20-08-2002

Finansministeriets bidrag til regeringens handlingsplan består af 15 initiativer, og afspejler typen af opgaver i ministeriet.

Som led i regeringens moderniseringsprogram har regeringen udarbejdet en samlet handlingsplan for regelforenkling og administrative lettelser. Handlingsplanen offentliggøres i august 2002.

Finansministeriet har bidraget til regeringens handlingsplan med 15 initiativer, der er nærmere beskrevet nedenfor (Numre henviser til regeringens samlede handlingsplan for regelforenkling og administrative lettelser).

Initiativerne i Finansministeriets handlingsplan for regelforenkling og administrative lettelser afspejler typen af opgaver i ministeriet. Ministeriets regulering er primært rettet mod andre dele af den offentlige sektor. Finansministeriet administrerer kun i meget begrænset omfang lovgivning eller andre regler, som direkte er rettet mod borgere og virksomheder.

Det område, hvor der udarbejdes flest retsregler, er det personaleadministrative område, hvor reguleringen som oftest er en udmøntning af overenskomstaftaler mellem arbejdsgiver og arbejdstager, og hvor der derfor ikke er mulighed for ensidigt at ophæve eller ændre bestemmelser.

Udover retsreglerne er det væsentligt at bemærke, at Finansministeriet administrerer en række IT-systemer. Der arbejdes derfor fortsat med digitalisering af de administrative processer vedrørende indberetninger om økonomi, personale og ejendomme.

Oversigt over Finansministeriets 15 initiativer i handlingsplanen