• Økonomisk Redegørelse, august 2002

  Publiceret 27-08-2002

  Økonomisk Redegørelse indeholder: Regeringens prognose for dansk og international økonomi frem til og med 2003 og en vurdering af kravene til finanspolitikken.

 • Vækst, velfærd og fornyelse - Finanslovforslaget 2003

  Publiceret 27-08-2002

  Finanslovforslaget for 2003 følger i direkte forlængelse af regeringens hidtidige indsats for at ændre prioriteringen af de offentlige udgifter og sikre en mere effektiv anvendelse af hver eneste skat ...

 • Finansministeriets handlingsplan for regelforenkling og administrative lettelser

  Publiceret 20-08-2002

  Finansministeriets bidrag til regeringens handlingsplan består af 15 initiativer, og afspejler typen af opgaver i ministeriet.

 • The Danish Economy 2002

  Publiceret 01-08-2002

  With a view to the Danish EU Presidency in the 2nd half of 2002 the aim of this booklet is: To provide some background information on economic developments and economic policy in Denmark To describe t ...