Økonomisk Redegørelse, august 2002

27-08-2002

Økonomisk Redegørelse indeholder: Regeringens prognose for dansk og international økonomi frem til og med 2003 og en vurdering af kravene til finanspolitikken.

Økonomisk Redegørelse indeholder:

  • Regeringens prognose for dansk
    og international økonomi frem til
    og med 2003
  • En vurdering af kravene til finanspolitikken