Konvergensprogram 2001

30-01-2002

Danmark fremlægger hermed en opdatering af konvergensprogrammet fra december 2000.

Danmark fremlægger hermed en opdatering af konvergensprogrammet fra december 2000.

Efter folketingsvalget den 20. november 2001 er den parlamentariske situation i Danmark ændret. Dannelsen af en ny koalitionsregering bestående af Venstre og det Konservative Folkeparti har betydet, at finanslovforslaget som blev fremlagt af den tidligere regering i august 2001 er bortfaldet.

Den nye regerings finanslovsforslag er fremlagt den 29. januar 2002.

Konvergensprogrammet er baseret på en konjunkturvurdering for dansk økonomi udarbejdet i januar 2002 for årene 2001-03. I konjunkturvurderingen er indarbejdet det nye forslag til finanslov. For 2004-05 er fremskrivningen baseret på en gradvis tilpasning til et strukturelt forløb for dansk økonomi med specifikke krav til virkningen af den økonomiske politik, som blandt andet er formuleret i regeringsgrundlaget.