• Konvergensprogram 2001

  Publiceret 30-01-2002

  Danmark fremlægger hermed en opdatering af konvergensprogrammet fra december 2000.

 • Kort og godt om forslag til Finanslov for 2002

  Publiceret 29-01-2002

  Med finanslovsforslaget for 2002 tager regeringen et stort skridt til at gennemføre målsætningerne i regeringsgrundlaget om vækst, velfærd og fornyelse i Danmark.

 • Økonomisk Redegørelse, januar 2002

  Publiceret 29-01-2002

  Økonomisk Redegørelse indeholder: Regeringens prognose for dansk og international økonomi frem til og med 2003, en vurdering af kravene til finanspolitikken og en mellemfristet fremskrivning frem til ...

 • Budgetoversigt 1, januar 2002

  Publiceret 01-01-2002

  Det nye finanslovforslag for 2002 indeholder en række væsentlige initiativer, som blev lagt frem i regeringsgrundlaget Vækst, velfærd – fornyelse, Regeringen november 2001, og Regeringens første 100 d ...