Kort og godt om forslag til Finanslov for 2002

29-01-2002

Med finanslovsforslaget for 2002 tager regeringen et stort skridt til at gennemføre målsætningerne i regeringsgrundlaget om vækst, velfærd og fornyelse i Danmark.

Med finanslovsforslaget for 2002 tager regeringen et stort skridt til at gennemføre målsætningerne i regeringsgrundlaget om vækst, velfærd og fornyelse i Danmark.

Finanslovsforslaget for 2002 bygger i sin grundidé på en omprioritering fra tilskudsordninger og administration til borgernær service. Regeringen foreslår om.prio.riteringer for 7 mia.kr. i forhold til finanslovsforslaget fra august.

Der er flyttet midler fra statslig administration og tilskud til at styrke sygehusene og ældreplejen i amterne og kommunerne. Der er ligeledes flyttet midler fra administration og tilskud i staten til at finansiere en forlænget barselsorlov mv.