Økonomisk Redegørelse, januar 2002

29-01-2002

Økonomisk Redegørelse indeholder: Regeringens prognose for dansk og international økonomi frem til og med 2003, en vurdering af kravene til finanspolitikken og en mellemfristet fremskrivning frem til 2010.

Økonomisk Redegørelse indeholder:

  • Regeringens prognose for dansk og international økonomi frem til og med 2003
  • En vurdering af kravene til finanspolitikken
  • En mellemfristet fremskrivning frem til 2010.