En omkostningseffektiv klimastrategi

26-02-2003

Som følge af Kyoto-protokollen fra 1997 og den efterfølgende byrdefordelingsaftale i EU fra 1998 har Danmark en forpligtelse til i perioden 2008-2012 at reducere den gennemsnitlige årlige udledning af drivhusgasser (CO2, metan, lattergas samt visse industrigasser) med 21 pct. i forhold til basisåret 1990.

Som følge af Kyoto-protokollen fra 1997 og den efterfølgende byrdefordelingsaftale i EU fra 1998 har Danmark en forpligtelse til i perioden 2008-2012 at reducere den gennemsnitlige årlige udledning af drivhusgasser (CO2, metan, lattergas samt visse industrigasser) med 21 pct. i forhold til basisåret 1990.