• Lavere skat på arbejdsindkomst

  Publiceret 27-02-2003

  Med skattestoppet har regeringen foretaget en første markant ændring af skattepolitikken. Skattestoppet skaber tryghed om den fremtidige beskatning og har afsluttet en mangeårig tendens til krybende s ...

 • En omkostningseffektiv klimastrategi

  Publiceret 26-02-2003

  Som følge af Kyoto-protokollen fra 1997 og den efterfølgende byrdefordelingsaftale i EU fra 1998 har Danmark en forpligtelse til i perioden 2008-2012 at reducere den gennemsnitlige årlige udledning af ...

 • Oplæg til klimastrategi for Danmark

  Publiceret 26-02-2003

  Som følge af Kyoto-protokollen fra 1997 og den efterfølgende byrdefordelingsaftale i EU fra 1998 har Danmark en forpligtelse til at reducere den gennemsnitlige årlige udledning af drivhusgasser i peri ...

 • Investeringsplan - de næste 10 års offentlige investeringer

  Publiceret 20-02-2003

  Investeringsplan - de næste 10 års offentlige investeringer. Med investeringsplanen fastlægger regeringen rammerne for den offentlige investeringsindsats i de kommende år.

 • Budgetredegørelse 2003

  Publiceret 04-02-2003

  Budgetredegørelse 2003 analyserer blandt andet: De offentlige udgifters niveau og udvikling, udgifterne til indkomstoverførsler og den danske udviklingsbistand.