Investeringsplan - de næste 10 års offentlige investeringer

20-02-2003

Investeringsplan - de næste 10 års offentlige investeringer. Med investeringsplanen fastlægger regeringen rammerne for den offentlige investeringsindsats i de kommende år.

Med investeringsplanen fastlægger regeringen rammerne for den offentlige investeringsindsats i de kommende år.

Regeringens investeringsplan – hovedlinjerne

  • Prioritering af de offentlige investeringer med fokus på bedre rammebetingelser for den private sektor og forbedret offentlig service
  • Konkrete forslag til nye trafikinvesteringer på vej og bane for 7 mia.kr.
  • Pulje på 1 mia.kr. til bedre fremkommelighed og trafiksikkerhed på vej- og baneområdet, herunder statslig medfinansiering af regionale projekter
  • Bedre styring af de statslige investeringer – fokus på IT-området 
  • Bedre vedligeholdelse af den eksisterende infrastruktur
  • Øget privat inddragelse i de offentlige investeringer