Aftaler om den kommunale økonomi for 2004

20-06-2003

Regeringen indgik den 13. og 14. juni aftaler med henholdsvis KL og Amtsrådsforeningen om kommunernes og amternes økonomi i 2004. Endvidere forelå der den 17. juni et forhandlingsresultat med henholdsvis Københavns og Frederiksberg kommune vedrørende 2004.

Regeringen indgik den 13. og 14. juni aftaler med henholdsvis KL og Amtsrådsforeningen om kommunernes og amternes økonomi i 2004. Endvidere forelå der den 17. juni et forhandlingsresultat med henholdsvis Københavns og Frederiksberg kommune vedrørende 2004.