Budgetoversigt 1, maj 2003

27-05-2003

Budgetoversigten indeholder en aktuel status for statens finanser – herunder udviklingen i DAU-saldoen og statens gæld. Budgetoversigten fokuserer desuden på de samlede offentlige finanser og finanspolitikken.

Budgetoversigten indeholder en aktuel status for statens finanser – herunder udviklingen i DAU-saldoen og statens gæld. Budgetoversigten fokuserer desuden på de samlede offentlige finanser og finanspolitikken.

Af Budgetoversigt 1, maj 2003, fremgår det blandt andet, at overskuddet på statens DAU-saldo udgjorde 25,8 mia.kr. på statsregnskabet for 2002. Det var betydeligt mere end ventet. I 2003 ventes DAU-overskuddet dog for nuværende at falde til ca. 5½ mia.kr. Det faldende overskud skyldes primært knap så gunstige konjunkturer – herunder voksende ledighed og faldende bilkøb – og færre engangsindtægter mv. i 2003 end i 2002. I 2003 er engangsindtægter mv. ligefrem negative. Renset for engangsforhold mv. er faldet i DAU-overskuddet fra 2002 til 2003 således mere moderat.