• Frit valg og kvalitet - afregningsmodeller på de kommunale serviceområder, maj 2003

  Publiceret 30-05-2003

  Hovedtemaerne i rapporten er frit valg over kommunegrænserne og frit valg med inddragelse af private leverandører på de kommunale service områder.

 • Rapport fra Udvalget vedr. kommunale råd og nævn mv.

  Publiceret 28-05-2003

  Formålet med udvalgets arbejde har været at undersøge mulighederne for forenklinger for kommunerne i forbindelse med klagestruktur, råd og nævn uden klagebehandling og indberetninger på det kommunale ...

 • Økonomisk Redegørelse, maj 2003

  Publiceret 27-05-2003

  Økonomisk Redegørelse indeholder: Regeringens prognose for dansk og international økonomi frem til og med 2004, en vurdering af kravene til finanspolitikken og en revideret mellemfristet fremskrivning ...

 • Budgetoversigt 1, maj 2003

  Publiceret 27-05-2003

  Budgetoversigten indeholder en aktuel status for statens finanser – herunder udviklingen i DAU-saldoen og statens gæld. Budgetoversigten fokuserer desuden på de samlede offentlige finanser og finanspo ...

 • Lovmodellen, maj 2003

  Publiceret 23-05-2003

  Lovmodellen er et alsidigt analyseværktøj, som anvendes i central-administrationen til vurdering af provenu- og fordelingsmæssige virkninger af lovgivningen samt til analyser af indkomstfordelingen og ...

 • Fra få til mange leverandører

  Publiceret 21-05-2003

  Det eksisterende udbud af leverandører er endnu for svagt til at sikre konkurrence og mangfoldighed på mange velfærdsområder. På ældreområdet forventes billedet dog at ændre sig efter indførelse af fr ...

 • Service i en omstillingstid

  Publiceret 14-05-2003

  I pjecen ”Service i en omstillingstid” fremlægger regeringen et bidrag til belysning af de fælles opgaver som stat, amter og kommuner står overfor. Samtidigt angiver regeringen i pjecen sine prioritet ...