Frit valg og kvalitet - afregningsmodeller på de kommunale serviceområder, maj 2003

30-05-2003

Hovedtemaerne i rapporten er frit valg over kommunegrænserne og frit valg med inddragelse af private leverandører på de kommunale service områder.

Frit valg og kvalitet - afregningsmodeller på de kommunale serviceområder er udarbejdet af en arbejdsgruppe med deltagere fra de kommunale parter og relevante ministerier.

Hovedtemaerne i rapporten er frit valg over kommunegrænserne og frit valg med inddragelse af private leverandører på de kommunale service områder.

Den første del af rapporten diskuterer en række generelle principper for leverandørstyring og afregningsmodeller. Herefter belyses mulighederne for at udvide borgernes valgmuligheder på dagspasningsområdet, ældreområdet og grundskoleområdet. I den forbindelse suppleres de generelle principper med en række sektorspecifikke hensyn.