Lovmodellen, maj 2003

23-05-2003

Lovmodellen er et alsidigt analyseværktøj, som anvendes i central-administrationen til vurdering af provenu- og fordelingsmæssige virkninger af lovgivningen samt til analyser af indkomstfordelingen og økonomiske incitamenter til at arbejde.

Lovmodellen er et alsidigt analyseværktøj, som anvendes i centraladministrationen til vurdering af provenu- og fordelingsmæssige virkninger af lovgivningen samt til analyser af indkomstfordelingen og økonomiske incitamenter til at arbejde.

Pjecen ”Lovmodellen” giver en kort beskrivelse af lovmodelsystemets opbygning og anvendelse, herunder:

  • Modellerne i lovmodelsystemet
  • Datagrundlaget
  • Eksempler på beregninger med lovmodellen