Økonomisk Redegørelse, maj 2003

27-05-2003

Økonomisk Redegørelse indeholder: Regeringens prognose for dansk og international økonomi frem til og med 2004, en vurdering af kravene til finanspolitikken og en revideret mellemfristet fremskrivning til 2010.

"Det skønnes i redegørelsen, at væksten i BNP vil forøges fra 1,6 pct. i 2002 og 2003 til 2,4 pct. i 2004. Beskæftigelsen ventes at falde med 5.000 personer i 2003 og derefter at stige med 19.000 personer i 2004. Ledigheden ventes at gå op fra 145.000 i 2002 til 163.000 i 2003.Derefter skønnes der at ske et fald i ledigheden til 155.000 personer i 2004. Stigningen i forbrugerpriserne ventes at tage af fra 2,3 pct. i 2003 til 1,9 pct. i 2004. Der vurderes at blive et overskud på de offentlige finanser på 18,1 mia. kr. i 2003 og 21,6 mia. kr. i 2004. Overskuddet på betalingsbalancen skønnes i begge år at blive omkring 43 mia. kr."

Økonomisk Redegørelse indeholder:

  • Regeringens prognose for dansk
    og international økonomi frem til
    og med 2004
  • En vurdering af kravene til finanspolitikken
  • En revideret mellemfristet fremskrivning til 2010